APR Intercooler kit 1.8 & 2,0 TSI MQB

Na vyžádání
Kód produktu:
APR-IC100019
Vaše cena:
30 459,00 Kč
Popis

APR intercooler kit, určený pro montáž na originální místo, dramaticky snižuje teplotu nasávaného vzduchu (IAT), minimalizuje zadržování tepla chladičem a hlavně poskytne další zvýšení výkonu motoru!! Tento kit je přímá náhrada za originální chladič a nevyžaduje tak žádné dodatečné broušení či řezání během montáže. Dosazení APR intercooleru je velice doporučeno pro každou fázi zvýšení výkonu.

Krátká fakta:

Dramatcké snížení teploty nasávaného vzduchu

Zvyšuje výkon a minimalizuje úbytek výkonu díky zadržování tepla (heat soak).

Efektivní i pro výkony přes 500hp

Nárust 21 koní oproti seriovému chladiči

Masivní velikost jádra chladiče

Maximálně využívá velikost prostoru pro originální chladič

61,6 x 41,3 x 3,2 cm - 8141 cm3 - Originální RS / GTI chladič

61,6 x 41,3 x 3,5 cm - 8904 cm3 - Originální Cupra / R chladič

61 x 41,3 x 5,7 cm - 14360 cm3 - APR chladič

-Montáž na nejlepší místo této platformy

Chladič využívá originální usměrňovače vzduchu pro mimořádně velký průtok vzduchu skrze chladič.

100% kompatibilní s originálním adaptivním tempomatenm.

Vysoce efektivní jádro chladiče

Bar-and-Plate chladič je chladič s příčkami mezi kterými jsou chladící žebra. Důkladné testování vyústilo ve vybrání chladiče se správnou velikostí a hustotou chladících žeber. Díky tomu je chladič vysoce efektivní a má nizké tlakové ztráty. To ustí v maximální výkon!

Hladké odlité bočnice chladiče

Bočnice jsou navrhnuty pro minimalizaci turbulencí, restrikcí a pro maximalizaci průtoku vzduchu skrz ně. Organicky tvarované pro ideální distribuci vzduchu na celou plochu chladiče. Tlakově testováno pro zamezení úniku vzduchu.

Žádné vícenáklady na instalaci nebo nevratné úpravy

Žádné vrtání, řezání nebo jiné drahé úpravy nejsou potřeba. Nemusíse upravovat adaptivní tempomat. Plný návod k instalaci a APR podpora plně k dispozici.

Navrhnuto inženýry s laserovým vybavením

S nejlepším vybavením a chytrými inženýry při vývoji máte jistotu, že produkt bude fungovat perfektně.


Design:

APR jako první na světě vyvinulo intercooler kit určený pro originální umístění už v roce 2006. Bohužel, nezkušenému mouhou připadat mnohe designy chladičů stejné. Avšak efektivita systému a celkový nárust výkonu zavisí na několika klíčových faktorech. Výběr materiálů, tvar bočnic, konstrukce, tvar žeber, hustota žeber a celkové rozměry chladiče musí být analyzovány a výsledek musí být vyvážený, aby zprostředkoval nejvyšší, na poli chladičů dneška, výkon. Jestliže originální chladič byl vyvinut s cílem dosáhnout nízké hmotnosti, snadné a hlavně levné výroby a tvaru, který by byl možný aplikovat na všechny modely stejné platformy tak, aby podpořil pouze seriové výkony motorů, pak APR intercooler musí být schopný podpořit i více jak dvojnásobný, než seriový, výkon. K dosažení tohoto cíle muselo být učiněno několik kroků se zaměřením na velikost a druh chladiče, tvar bočnic a to vše se muselo vejít do místa, které je určené pro originální chladič.

Výber jádra chladiče

 

APR jádro chladiče je přepážkového designu s chladícími žebry (bar-and-plate), které jsou hustě poskládané a zvlněné jako žaluzie. Tento tvar nabízí výjmečnou chladící schopnost a zároveň je vyvážený s ohledem na minimalizaci tlakových ztrát a hladké proudění vzduchu skz ně. Velikost jádra byla vybrána přímo pro tuto platformu tak, aby se zajistila minimalizace tlakových ztrát a zbyl ještě dostatek místa pro adekvátně tvarované bočnice. APR chladič dalece přesahuje možnosti originálních chladičů a představuje tak nejúčinnější chladič pro vozy platformy MQB současnosti.

Druh chladícího jádra a struktura přepážek

APR inženýři věnovali zvýšenou pozornost na vyvážení mezi efektivitou chlazení a tlakovými ztrátami způsobenými zhoršením průchodu vzduchu skrz zahuštěné chladící přepážky chladiče. Při snížení počtu přepážek se snížily tlakové ztráty, ale chladič přestal efektivně chladit. Stejně tak při zahuštění přepážek se zvýšila efektivita chlazení, ovšem za cenu velkých tlakových ztrát. To zatěžovalo více turbodmychadlo, které se více namáhalo a více i zahřívalo, aby protlačilo adekvátní množství vzduchu skrz chladič. Precizním vyvážením těchto vlastností bylo dosaženo největšího výkonu, který jinde nenajdete.

Design bočnic

Aby bylo možné plně využít masivní jádro chladiče, museli APR mechaničtí inženýři navrhnout odlité, organicky tvarované, hliníkové bočnice. Ty zajišťují ideální distribuci vzduchu na celou plochu chladiče. Díky ideálně zvolené velikosti chladiče se nemusely dělat ústupky při jejich tvarování. Bočnice jsou CNC opracované, aby se zajistilo pevného spojení se silikonovými hadicemi pro přívod a odvod vzduchu, vytvořily se precizní držáky s přesnou a rovnou dosedací plochou a aby se přesně vytvarovala dosedací plocha pro TIG přivaření k chladiči. Prostřednictvím pořádného uchycení ve svařovacích stolicích je zajištěno, že chladič je svařen dohromady s minimálními tolerancemi, aby tak byla zajištěna přesná montáž.

 

APR inženýři určili správnou velikost a tvar božnic užitím nejnovějšího CFD simulátoru proudění od firmy SimuTech, které následně důkladně otestovali na dealerských vozidlech po celém světě. V průběhu analýzy se studoval účinek usměrňovacích lopatek na rovnoměrnou distribuci vzduchu k jádru chladiče. Analíza vedla k závěru, že se neprokázal žádný postřehnutelný benefit tohoto řešení a lopatky pouze přidávaly zbytečně na váze. Reálné testování ukázalo rozdíl teplot mezi horní a spodní částí chladiče +0.5 °C to -0.5 °C i bez těchto lopatek.

   

Umístění intercooleru

Umístění chladiče hraje kritickou roli v celkovém výkonu. Využitím originálního prostoru pro chladič byli APR inženýři schopni navrhnout chladič s masivní čelní plochou a velkým objemem jádra chladiče. To je důležitá výhoda oproti krátkým a nízkým chladičům, které se montují před chladičovou stěnu. Užití originálního prostoru znamená, že chladič je vystaven velkému množství proudícího stlačeného vzduchu, který je rovnoměrně distribuován, díky chytrému originálnímu usměrnění vzduchu, na celou plochu chladiče. Mimoto, umístěním chladiče na seriovém místě a vybalancováním hustoty chladících žeber, je funkce seriového vodního chladiče nenarušena. To je velice důležité u této platformy, jelikož se vodou chladí v hlavě integrovaný chladič výfukových plynů.

 

APR intercooler kit pasuje jednoduše na své místo. Šetří tak vícenáklady a dělku práce při montáži. Nejsou zde potíže s kompatibilitou s aktivním tempomatem a nechává místo pro budoucí chladiče motorového a převodovkového oleje, které jistě využijí zákazníci, kteří rádi jezdí se svými auty závody. Chladič pasuje bez zbytečného vrtání, řezání a dalších úprav. Jednoduše následujte instalační manuál.


Testování:

APR provedlo interně řadu testů při výběru vhodného jádra mezichladiče a tvaru bočnic. S čidly pro měření teploty na spodu i vrchu chladiče se měřila efektivita chlazení a rozložení chlazení na celou plochu chladiče. Tlakové senzory byly umístěni na vstupu a výstupu z chladícího jádra pro určení tlakových ztrát u různých druhů chladících jader. S touto informací byli APR inženýři schopni specifikovat přesný typ chladícího jádra, jeho velikost, hustotu chladících žeber a udělali nezbytné úpravy designu bočnic, aby bylo zajištěno maximální efektivity celého chladiče.

Výsledek vývoje je intercooler kit, který je o daleko efektivnější při chlazení v porovnání s GTI a R intercoolerem. Efektivita je měřena jako = (vstupní teplota - výstupní teplota) / vstupní telota. Efektivita APR intercooleru byla v nejvíce důležitých situacích mezi 82-83%, zatímco seriový GTI chladič měl efektivitu pouze 60% a chladič z R měl 65% účinnost.

Golf 7 GTI testování GTI, R a APR  intercoolerů

Několikanásobné zátěžové testování na dynamometru pomohly k dalšímu prokázání efektivity APR intercooleru v porovnání se seriovými chladiči. Jako první byly testy provedeny s APR Stage 2 VW Golf 7 GTI, který byl osazen seriovým chladičem. Následně se osadil chladičem z modelu R a nakonec i APR intercooler kitem. Každé měření trvalo 12s s 5s přestávkami mezi testy. Hrubá data ze senzorů byla shromážděna pomocí APR datalogovacího zařízení s vysokým datovým přenosem.

Testy rychle prokázaly minimální zlepšení při dosazení originálního Golf 7 R chladiče oproti seriovému z GTI. Avšak APR intercooler prokázal diametrální rozdíl v účinnosti chlazení, které mělo pozitivní vliv na konečný výkon.

Seriové chladiče z GTI i modelu R dosahovaly počáteční teploty 43°C respektivě 42°C, které vystoupaly na vysokých 71°C a 66°C po každé jednotlivé zkoušce. V kontrastu s tím byl schopen APR intercooler snížit telpotu o 40°C! APR intercooler kit se rychle zbavil vstřebaného tepla a na na konci posledního měření dosahovala teplota (IAT) 49°C. To je hodnota, se kterou jak GTI tak R chladič nedokázal držet krok a na konci měření dosahovala teplota nasávaného vzduchu výkon beroucích 84°C a 82°C. Vyjádřeno výkonem přidal APR intercooler kit 21hp na kolech ve srovnání s GTI chladičem a 18hp na kolech oproti chladiči z modelu R.

Golf 7 R testování R a APR  intercoolerů

Několikanásobné zátěžové testování na dynamometru pomohly k dalšímu prokázání efektivity APR intercooleru v porovnání se seriovým chladičem. Jako první byly testy provedeny s APR Stage 2 VW Golf 7 R, který byl osazen seriovým chladičem. Následně se osadil APR intercooler kitem. Každé měření trvalo 12s s 5s přestávkami mezi testy. Hrubá data ze senzorů byla shromážděna pomocí APR datalogovacího zařízení s vysokým datovým přenosem.

Testy rychle prokázaly, že se seriový chladič nedokáže efektivně zbavit vstřebaného tepla, pokud je auto upravené. APR intercooler prokázal znovu diametrální rozdíl v účinnosti chlazení, které mělo pozitivní vliv na konečný výkon.

Seriový chladič dosahoval počáteční teploty 26°C, která vystoupala na vysokých 46°C už po první zkoušce. V kontrastu s tím teplota u APR intercooleru vzrostla jen o 1°C! APR intercooler kit se rychle zbavil vstřebaného tepla a na konci posledního měření dosahovala teplota (IAT) 36°C. To je hodnota, se kterou R chladič nedokázal držet krok ana konci měření dosahovala teplota nasávaného vzduchu výkon beroucích 54°C. Vyjádřeno výkonem přidal APR intercooler kit 14hp na kolech ve srovnání s originálním chladičem.


Určení:

Základní informace
Výrobce:
APR
Kat. číslo výrobce:
APR-IC100019

Kontaktujte nás